El web torna a estar operatiu

Per motiu de canvi i millora de servidor, el meu web ha estat inoperatiu durant uns dies.

En aquesta nova fase, intentaré pujar més continguts i notícies perquè les podeu consultar.

Disculpeu les possibles molèsties causades. 73’s!

Activació a la comarca del Pallars el 5 d’agost

Els nostres amics del web dels Radioaficionats del Pallars, ens informen d’una nova activació a la seva comarca.

El proper diumenge, dia 5 d’agost, el company EA3ERT, juntament amb altres radioaficionats, activaran l’ermita de Sant Miquel del Pui, a la Pobla de Segur.
Serà vàlida per els següents diplomes:

COMCAT (Comarques catalanes) COMCAT-25

DMVE (Monumentos y Vestigios) MVL-0718

DASM (Abazie San Michele) SM-473

DEE (Ermitas) EL-134

DME (Municipios) DME-25171

Estaran actius des de les 11 fins a les 14 hores  a la banda de 40m.

 

Ermita de Sant Miquel del Pui, font: wikimedia

 

Manuals ràpids de connexió a sales C4FM en equips FT-70DE i FTM-100DE

Els amics dels Radioaficionats del Pallars han creat dos senzills manuals que expliquen els passos a seguir per connectar a una sala (“room”) de C4FM, tant en sistema Wires-X com YSF de System Fusion.

Aquí teniu els enllaços a les instruccions per configurar les sales de C4FM als enllaços digitals.

            

Manual ràpid FT70DE 

Manual ràpid FTM-100DE

 

EF3FT activació Fira de Primavera Tremp 2018

Aquest cap de setmana, l’Associació de Radioaficionats del Pallars activarà, dins els actes de la Fira de Primavera de Tremp 2018, l’indicatiu especial EF3FT per commemorar aquest event.

Estaran actius a la frequència 7,123 MHz (banda de 40 metres HF) i també en mode digital als sistemes C4FM YSF CT CATALANA, DMR XLX714, DMR Brandmeister TG-21460 i D-Star XLX714 E.

Esperem la vostra participació!!!

Salut.

 

Este fin de semana, la Associació de Radioaficionats del Pallars activará, dentro de los actos de la Fira de Primavera de Tremp 2018, el indicativo especial EF3FT para conmemorar este evento.

Estaran activos en la frecuencia 7,123 MHz (banda de 40 metros HF) y también en modo digital en los sistemas C4FM YSF CT CATALANA, DMR XLX714, DMR Brandmeister TG-21460 y D-Star XLX714 E.

Esperamos vuestra participación!!!

Saludos.

 

Instal·lar MMDVM a una placa STM32F446 en Linux i Raspbian

Us passo un tutorial que he confeccionat perque podeu instal·lar el codi  MMDVM de G4KLX a una placa STM32F446

Tota aquesta operació es realitza obrint un terminal en el sistema operatiu.

 

Seguiu les següents instruccions:

 

Actualització de llista de paquets:

sudo apt-get update

 

Instal·lació des paquets necessaris:

sudo apt-get install git gcc-arm-none-eabi gdb-arm-none-eabi autoconf libtool pkg-config libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev

 

Instal·lació del programari openocd utilitzant codi font:

sudo git clone https://github.com/ntfreak/openocd

cd openocd

sudo ./bootstrap

sudo ./configure

sudo make

sudo make install

cd ..

 

Modificació del fitxer stm32f4discovery.cfg del programari OpenOCD:

sudo nano /usr/local/share/openocd/scripts/board/stm32f4discovery.cfg

 

Substituir la línia:

source [find interface/stlink.cfg]

Amb:

source [find interface/stlink-v2-1.cfg]

 

 

 

Baixar el codi font del MMDVM:

git clone https://github.com/g4klx/MMDVM

cd MMDVM

git clone https://github.com/juribeparada/STM32F4XX_Lib

 

Editar fitxer Config.h:

sudo nano Config.h

Ha de quedar així:

// Allow for the use of high quality external clock oscillators

// The number is the frequency of the oscillator in Hertz.

//

// The frequency of the TCXO must be an integer multiple of 48000.

// Frequencies such as 12.0 Mhz (48000 * 250) and 14.4 Mhz (48000 * 300) are suitable.

// Frequencies such as 10.0 Mhz (48000 * 208.333) or 20 Mhz (48000 * 416.666) are not suitable.

//

// For 12 MHz

#define EXTERNAL_OSC 12000000

// For 12.288 MHz

// #define EXTERNAL_OSC 12288000

// For 14.4 MHz

// #define EXTERNAL_OSC 14400000

// For 19.2 MHz

// #define EXTERNAL_OSC 19200000

 

// Allow the use of the COS line to lockout the modem

// #define USE_COS_AS_LOCKOUT

 

// Use pins to output the current mode

#define ARDUINO_MODE_PINS

 

// For the original Arduino Due pin layout

// #define ARDUINO_DUE_PAPA

 

// For the ZUM V1.0 and V1.0.1 boards pin layout

// #define ARDUINO_DUE_ZUM_V10

 

// For the SQ6POG board

// #define STM32F1_POG

 

// For the SP8NTH board

// #define ARDUINO_DUE_NTH

 

// For ST Nucleo-64 STM32F446RE board

#define STM32F4_NUCLEO_MORPHO_HEADER

// #define STM32F4_NUCLEO_ARDUINO_HEADER

 

// Use separate mode pins to switch external filters/bandwidth for example

// #define STM32F4_NUCLEO_MODE_PINS

 

// Pass RSSI information to the host

#define SEND_RSSI_DATA

 

// Use the modem as a serial repeater for Nextion displays

#define SERIAL_REPEATER

 

// To reduce CPU load, you can remove the DC blocker by commenting out the next line

// #define USE_DCBLOCKER

 

#endif

 

Compilar el codi:

make nucleo

 

Gravar el codi a la placa STM32F446:

sudo make deploy

 

Si no us dona error hauria de sortir alguna cosa semblant a això:

/usr/local/bin/openocd -f /usr/local/share/openocd/scripts/interface/stlink-v2-1.cfg -f /usr/local/share/openocd/scripts/target/stm32f4x.cfg -c “program bin/mmdvm_f4.elf verify reset exit”

Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00348-g6f700d2b (2018-03-14-01:08)

Licensed under GNU GPL v2

For bug reports, read

              http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html

WARNING: interface/stlink-v2-1.cfg is deprecated, please switch to interface/stlink.cfg

Info : auto-selecting first available session transport “hla_swd”. To override use ‘transport select <transport>’.

Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD

adapter speed: 2000 kHz

adapter_nsrst_delay: 100

none separate

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

Info : clock speed 1800 kHz

Info : STLINK v2 JTAG v28 API v2 SWIM v17 VID 0x0483 PID 0x374B

Info : using stlink api v2

Info : Target voltage: 3.236149

Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints

Info : Listening on port 3333 for gdb connections

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

adapter speed: 1800 kHz

target halted due to debug-request, current mode: Thread

xPSR: 0x01000000 pc: 0x0800a23c msp: 0x20020000

Info : Unable to match requested speed 8000 kHz, using 4000 kHz

Info : Unable to match requested speed 8000 kHz, using 4000 kHz

adapter speed: 4000 kHz

** Programming Started **

auto erase enabled

Info : device id = 0x10006421

Info : flash size = 512kbytes

target halted due to breakpoint, current mode: Thread

xPSR: 0x61000000 pc: 0x20000046 msp: 0x20020000

wrote 65536 bytes from file bin/mmdvm_f4.elf in 2.423888s (26.404 KiB/s)

** Programming Finished **

** Verify Started **

target halted due to breakpoint, current mode: Thread

xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x20020000

target halted due to breakpoint, current mode: Thread

xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x20020000

verified 63368 bytes in 0.818973s (75.561 KiB/s)

** Verified OK **

** Resetting Target **

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

Info : Unable to match requested speed 2000 kHz, using 1800 kHz

adapter speed: 1800 kHz

shutdown command invoked

 

I ja tindreu la placa STM32F446 gravada amb l’últim codi de MMDVM de G4KLX.

Salut!!!

Sergi, EA3HKB.

 

 

Codeplug per Radioddity GD-77

Bon dia.

Us passo el codeplug que he “cuinat” pels Radioddity GD-77.

Està orientat a l’ús habitual de la Xarxa Digital Catalana XLX i el TG-21460 de Brandmeister

Important !!!!!

Per poder fer servir els codeplugs correctament, s’ha de tenir instal·lades les versions de firmware i CPS corresponents.

NO graveu el codeplugs que no corresponguin a la versió EXACTA de firmware i CPS.

Aquí teniu totes les descàrregues:

Firmware CPS Codeplug
3.0.6 2.0.5 EA3HKB_(19-04-2018)_2.0.5

 

No ens fem responsables dels danys que es puguin derivar de la instal·lació i ús d’aquest software facilitat.

WIFI compartida: APN de MasMovil per Android

Després de diverses proves, he trobat la manera de configurar l’APN de MasMovil perquè funcionin correctament les dades i també la connexió compartida via WIFI.

Heu de crear un nou APN amb la següent configuració:

 

Nom: MASMOVIL

APN: masdatos

Nom Usuari: mas

Password: mas

MCC: 214

MNC: 03

Tipus d’autentificació: PAP

Tipus APN: default,dun

Protocol APN: IPv4

Protocol Itenerància: IPv4

Tipus MVNO: IMSI

Valor MVNO: 21403x

Local and remote YSF list, modification for YSFHostsupdate.sh

Hello to all.

Recently, i needed a local YSF list for future possible internal YSF network (or backup directory), and make  compatible via radio with the actual YSF Registry Directory.

Jonathan, G4KLX, has commented to me, via twitter, modify the hosts update script.

For this, i tried modify the actual script YSFReflectorupdate.sh and others changes.

1. Change file name YSFHosts.txt to YSFHosts.lst

2. Create a file named YSFhosts.local

3. Modify the file YSFHostsupdate.sh, similar to this:

#! /bin/bash

################################################
#
# YSFHostsupdate.sh
#
# Copyright (C) 2016 by Tony Corbett G0WFV
# Adapted to YSFHosts by Paul Nannery KC2VRJ on 6/28/2016 with all crdeit
# to G0WFV for the orignal script.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
################################################
#
# On a Linux based system, such as a Raspberry Pi, this script will perform all
# the steps required to maintain the YSFHosts.txt (or similar) file for you.
#
# It is designed to run from crontab and will download the YSFHosts from the
# master ysfreflector.de database and optionally keep a backup of previously
# created files for you.
#
# It will also prune the number of backup files according to a value specified
# by you in the configuration below.
#
# To install in root’s crontab use the command …
#
# sudo crontab -e
#
# … and add the following line to the bottom of the file …
#
# 0 0 * * * /path/to/script/YSFHostsupdate.sh 1>/dev/null 2>&1
#
# … where /path/to/script/ should be replaced by the path to this script.
#
###############################################
#
# CONFIGURATION
#
# Full path to YSFHosts
YSFHOSTS=/path/to/script/YSFHosts.txt
YSFHOSTSLIST=/path/to/script/YSFHosts.lst
YSFHOSTSLOCAL=/path/to/script/YSFHosts.local

# How many YSFHosts files do you want backed up (0 = do not keep backups)
YSFHOSTSFILEBACKUP=0

###############################################
#
# Do not edit below here
#
###############################################

# Check we are root
if [ “$(id -u)” != “0” ]
then
echo “This script must be run as root” 1>&2
exit 1
fi

# Create backup of old file
if [ ${YSFHOSTSFILEBACKUP} -ne 0 ]
then
cp ${YSFHOSTS} ${YSFHOSTS}.$(date +%d%m%y)
fi

# Prune backups
BACKUPCOUNT=$(ls ${YSFHOSTS}.* | wc -l)
BACKUPSTODELETE=$(expr ${BACKUPCOUNT} – ${YSFHOSTSFILEBACKUP})

if [ ${BACKUPCOUNT} -gt ${YSFHOSTSFILEBACKUP} ]
then
for f in $(ls -tr ${YSFHOSTS}.* | head -${BACKUPSTODELETE})
do
rm -f $f
done
fi

# Generate YSFHosts.txt file
curl https://register.ysfreflector.de/export_csv.php > ${YSFHOSTSLIST}
cat ${YSFHOSTSLOCAL} ${YSFHOSTSLIST} > ${YSFHOSTS}
exit 0

4. For activate the YSFHostsupdate.sh script, execute on terminal:

sudo crontab -e

5. Edit the content and add a line similar to this and save:

0/5 * * * * sudo /path/to/script/YSFHostsupdate.sh 1>/dev/null 2>&1

(This permits a refresh the Directory list, between 5 minutes)

6. Change this line of YSFGateway.ini and save:

ReloadTime=5

 

Content of my YSFHosts.local

96663;BM TG-21468;BM TG-21468;85.214.119.76;42108;002

04523;CT CATALANA;C4FM Catalunya;85.214.119.76;42000;005

99998;YSF LOCAL;Local Example;192.168.1.55;42000;001

On start YSFHostsupdate.sh, create a YSFHosts.lst file with the actual YSF Register Directory. Late append the content of YSFHosts.local to the fresh YSFHosts.lst list, saving all into the needed file YSFHosts.txt.

If exists duplicates, no problem, only appears duplicate.

The local reflectors only are listed on the Yaesu’s radios when a DX is sent.

The local reflectors are NOT added on the actual YSF Reflector Directory and make no accesible from the rest of the internet network, only via radio.

The possible use for this script modified are make a local YSF network with 192.’s ip’s via VPN or have a friendly continuous usable YSF Reflector list for backup if the YSF Register Directory falloff or our personal Dashboard have a error.

 

Try and enjoy!!!

73’s.

Sergi, EA3HKB.

Conferencia sobre el ABC de las antenas

Nuestro compañero EA3OG, Lluís nos brinda una completa y entendedora conferencia sobre antenas para radioaficionados.

Exposicion realizada durante el transcurso de la Fira Mercaham 2017

Os comparto el video grabado por EA3ANS, Quim:

Conferència sobre La Màquina ENIGMA

El nostre company Oscar Font ens fa una xerrada sobre La Màquina ENIGMA, eina utilitzada per encriptar missatges durant conflictes bèlics.

Exposició realitzada durant el transcurs de la Fira Mercaham 2017

Us comparteixo el vídeo gravat per EA3ANS, Quim: