Codeplug per Radioddity GD-77

Bon dia.

Us passo el codeplug que he “cuinat” pels Radioddity GD-77.

Està orientat a l’ús habitual de la Xarxa Digital Catalana XLX i el TG-21460 de Brandmeister

Important !!!!!

Per poder fer servir els codeplugs correctament, s’ha de tenir instal·lades les versions de firmware i CPS corresponents.

NO graveu el codeplugs que no corresponguin a la versió EXACTA de firmware i CPS.

Aquí teniu totes les descàrregues:

Firmware CPS Codeplug
2.6.6 1.1.10 EA3HKB_(26-01-2018)_1.1.10
3.0.6 2.0.5 EA3HKB_(28-01-2018)_2.0.5

 

No ens fem responsables dels danys que es puguin derivar de la instal·lació i ús d’aquest software facilitat.

WIFI compartida: APN de MasMovil per Android

Després de diverses proves, he trobat la manera de configurar l’APN de MasMovil perquè funcionin correctament les dades i també la connexió compartida via WIFI.

Heu de crear un nou APN amb la següent configuració:

 

Nom: MASMOVIL

APN: masdatos

Nom Usuari: mas

Password: mas

MCC: 214

MNC: 03

Tipus d’autentificació: PAP

Tipus APN: default,dun

Protocol APN: IPv4

Protocol Itenerància: IPv4

Tipus MVNO: IMSI

Valor MVNO: 21403x

Local and remote YSF list, modification for YSFHostsupdate.sh

Hello to all.

Recently, i needed a local YSF list for future possible internal YSF network (or backup directory), and make  compatible via radio with the actual YSF Registry Directory.

Jonathan, G4KLX, has commented to me, via twitter, modify the hosts update script.

For this, i tried modify the actual script YSFReflectorupdate.sh and others changes.

1. Change file name YSFHosts.txt to YSFHosts.lst

2. Create a file named YSFhosts.local

3. Modify the file YSFHostsupdate.sh, similar to this:

#! /bin/bash

################################################
#
# YSFHostsupdate.sh
#
# Copyright (C) 2016 by Tony Corbett G0WFV
# Adapted to YSFHosts by Paul Nannery KC2VRJ on 6/28/2016 with all crdeit
# to G0WFV for the orignal script.
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
#
################################################
#
# On a Linux based system, such as a Raspberry Pi, this script will perform all
# the steps required to maintain the YSFHosts.txt (or similar) file for you.
#
# It is designed to run from crontab and will download the YSFHosts from the
# master ysfreflector.de database and optionally keep a backup of previously
# created files for you.
#
# It will also prune the number of backup files according to a value specified
# by you in the configuration below.
#
# To install in root’s crontab use the command …
#
# sudo crontab -e
#
# … and add the following line to the bottom of the file …
#
# 0 0 * * * /path/to/script/YSFHostsupdate.sh 1>/dev/null 2>&1
#
# … where /path/to/script/ should be replaced by the path to this script.
#
###############################################
#
# CONFIGURATION
#
# Full path to YSFHosts
YSFHOSTS=/path/to/script/YSFHosts.txt
YSFHOSTSLIST=/path/to/script/YSFHosts.lst
YSFHOSTSLOCAL=/path/to/script/YSFHosts.local

# How many YSFHosts files do you want backed up (0 = do not keep backups)
YSFHOSTSFILEBACKUP=0

###############################################
#
# Do not edit below here
#
###############################################

# Check we are root
if [ “$(id -u)” != “0” ]
then
echo “This script must be run as root” 1>&2
exit 1
fi

# Create backup of old file
if [ ${YSFHOSTSFILEBACKUP} -ne 0 ]
then
cp ${YSFHOSTS} ${YSFHOSTS}.$(date +%d%m%y)
fi

# Prune backups
BACKUPCOUNT=$(ls ${YSFHOSTS}.* | wc -l)
BACKUPSTODELETE=$(expr ${BACKUPCOUNT} – ${YSFHOSTSFILEBACKUP})

if [ ${BACKUPCOUNT} -gt ${YSFHOSTSFILEBACKUP} ]
then
for f in $(ls -tr ${YSFHOSTS}.* | head -${BACKUPSTODELETE})
do
rm -f $f
done
fi

# Generate YSFHosts.txt file
curl https://register.ysfreflector.de/export_csv.php > ${YSFHOSTSLIST}
cat ${YSFHOSTSLOCAL} ${YSFHOSTSLIST} > ${YSFHOSTS}
exit 0

4. For activate the YSFHostsupdate.sh script, execute on terminal:

sudo crontab -e

5. Edit the content and add a line similar to this and save:

0/5 * * * * sudo /path/to/script/YSFHostsupdate.sh 1>/dev/null 2>&1

(This permits a refresh the Directory list, between 5 minutes)

6. Change this line of YSFGateway.ini and save:

ReloadTime=5

 

Content of my YSFHosts.local

96663;BM TG-21468;BM TG-21468;85.214.119.76;42108;002

04523;CT CATALANA;C4FM Catalunya;85.214.119.76;42000;005

99998;YSF LOCAL;Local Example;192.168.1.55;42000;001

On start YSFHostsupdate.sh, create a YSFHosts.lst file with the actual YSF Register Directory. Late append the content of YSFHosts.local to the fresh YSFHosts.lst list, saving all into the needed file YSFHosts.txt.

If exists duplicates, no problem, only appears duplicate.

The local reflectors only are listed on the Yaesu’s radios when a DX is sent.

The local reflectors are NOT added on the actual YSF Reflector Directory and make no accesible from the rest of the internet network, only via radio.

The possible use for this script modified are make a local YSF network with 192.’s ip’s via VPN or have a friendly continuous usable YSF Reflector list for backup if the YSF Register Directory falloff or our personal Dashboard have a error.

 

Try and enjoy!!!

73’s.

Sergi, EA3HKB.

Conferencia sobre el sistema digital DMR

Nuestro compañero EA2CQ, Íñigo nos brinda una completa y entendedora conferencia  sobre el sistema de comunicaciones digital DMR, orientado al uso para radioaficionados y en especial a la red Brandmeister.
Exposicion realizada durante el transcurso de la Fira Mercaham 2017

Os comparto dos videos realizados por EA3ANS, Quim:

23è merca-HAM ràdio 2017

La Fira Degana de la radioafició espanyola arriba un la seva edició número 23, molts i  profitosos anys dedicats a l’organització i posada en marxa del que és la nostra Fira, la Fira dels Radioaficionats Espanyols.

Tot l’esforç d’una petita entitat que, gràcies a la col·laboració dels seus socis i a l’ajuda de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, posa en escena aquesta gran obra que és merca-HAM.

En merca-HAM, els autèntics protagonistes són els radioaficionats, aquells operadors que dia a dia comuniquen amb els seus equips a través de les Ones Hertzianes i que en aquest esdeveniment tenen la oportunitat de saludar i conèixer als seus interlocutors de les ones.
Llegir el contingut…

1 2 3 4