Registre a la xarxa D-Star

La xarxa digital D-Star permet, entre d’altres coses, poder enllaçar els repetidors locals a d’altres repetidors i “hotspots” ubicats a qualsevol part del món, mitjançant internet.

Això és possible, sempre i quan el repetidor local al que tinguis cobertura, disposi de gateway a internet actiu.

Tanmateix, per poder accedir al gateway dels repetidors D-Star i aixi poder connectar amb la xarxa mundial, els radioaficionats i radioaficionades s’han de registrar a la Xarxa D-Star.

Per poder realitzar aquest registre d’usuaris, la pàgina radioaficionats.cat té un formulari per poder sol·licitar-ho.

Si disposes d’equip D-Star i necessites registrar-te, fes clic en aquest link:

                                          Registre D-Star ED3YAK