DMR via XLX, DMR+ i Brandmeister en proves a ED3ZAG

S’ha realitzat una nova configuració al repetidor ED3ZAG, a 438.2375 -7.6MHz, per permetre utilitzar les xarxes DMR+ i XLX (DMR) simultàniament a l’actual xarxa Brandmeister.

S’està utilitzant un nou software anomenat DMRGateway de G4KLX, juntament amb MMDVMHost.

Actualment el repetidor està configurat així:

SLOT 1:

 • XLX
  • TG6 en RX i TX
  • COLOR 1
  • Actius actualment els mòduls de la lletra A a la lletra J.
  • Per activar connexió al nou reflector XLX (DMR):
  • 1 – Enviar trucada personal al número 64000
  • 2 – Rebreu una locució dient que està “desconnectat”
  • 3 – Envieu trucada personal a un rang de números que van del 64001 (que correspondria a la lletra A) al 64026 (que correspondria a la lletra Z).
  • 4 – Rebreu la locució de “connectat al reflector”.
  • 5 – Per canviar de mòdul, primerament envieu trucada privada al 64000 per desconnectar i, seguidament, envieu trucada privada al número del reflector al que voleu connectar.
  • Es prega enviar 64000 al finalitzar el QSO per deixar l’slot lliure.
 • DMR+
  • TG9 en RX i TX
  • COLOR 1
  • Aquest SLOT 1 correspondria a l’SLOT 1 de DMR+.
  • Es poden activar tots els TG’s com habitualment, excepte TG6 i TG7, que estan assignats a XLX.
  • El TG9 de SLOT 1, correspon a TG9 de SLOT 2 de DMR+.
  • Es poden activar tots els reflectors com habitualment.
  • Tot i que els reflectors, en origen, estiguin ubicats a SLOT 2, el DMRGateway  trasllada aquest tràfic de SLOT 2 a SLOT 1 de manera transparent.
  • Per defecte està connectat al Reflector 4379 DMR+.
  • Recordeu que, en aquest repetidor, els reflectors de DMR+ s’utilitzen des de SLOT 1.

SLOT 2

 • Brandmeister:
  • TG9 en RX i TX.
  • COLOR 1
  • Aquest SLOT 2 correspondria a l’SLOT 2 de Brandmeister.
  • Es poden activar tots els reflectors com habitualment.
  • Per defecte connectat al Reflector 4373 Brandmeister.
  • SLOT 1 de Brandmeister resta inactiu amb aquesta configuració, donat que està utilitzat pels altres sistemes.
  • Igualment es poden activar a SLOT 2 tots els TG’s de Brandmeister, excepte TG6 i TG7, que estan assignats a XLX.

 

Per poder operar correctament, penseu en programar els equips de ràdio seguin aquesta pauta de SLOTS, COLORS i TG’s. Del contrari, estaríeu operant en xarxes equivocades, en compartir tots aquests sistemes un únic MMDVMHost i un únic repetidor.

Totes aquestes xarxes i sistemes implementats funcionen de manera independent, i NO estan interconnectades entre elles.

Salutacions.

Sergi (EA3HKB).